Get Adobe Flash player

ARQUITECTE TÈCNIC

■■■ Marc Vidal Roset, arquitecte tècnic, col·legiat al Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Amb despatx d'arquitectura al carrer Florenci Valls 16 d'Igualada i al carrer Rambla 148 de Sabadell, Barcelona.
La LOE, "Ley de Ordenación de la Edificación", és la que regula en els aspectes essencials el procés de la edificació, així com els agents de l'edificació, entre altres aspectes. Sent l'arquitecte tècnic un d'aquests agents.


■■ Direcció tècnica d'obres majors i d'obres menors, projectes d'obres, documentació tècnica i disseny d'interiors.

Tràmitació de cèdules d'habitabilitat, inspecció tècnica d'edificis, certificats de superfícies i valoració d'immobles.